Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny

Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny zajmuje się: 

  • Upowszechnianiem, promocją i wspieraniem działalności artystycznej, kulturalnej i kulturalno-oświatowej
  • Animacją kulturalną w społeczności lokalnej
  • Tworzeniem możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze.
  • Walką z wszelkimi formami wykluczenia z przestrzeni kulturalnej
  • Pomocą organizacyjną i doradczą podmiotom, twórcom i instytucjom, działającym na polu kultury
  • Wdrażaniem nowych mediów do promocji, dystrybucji i tworzenia kultury

Historia 

Kulturalny Punk Zapalny rozpoczął swoją działalność jako grupa nieformalna złożona z czwórki przyjaciół, która spotkała się podczas Szkoły Liderów organizowanej przez Centrum Inicjatyw Społecznych. W ramach ćwiczeń otrzymaliśmy od CIO szansę na wykorzystanie 1000 € na własny projekt, mający wprowadzić zmianę w społeczności lokalnej. Otrzymane fundusze wykorzystaliśmy na zainstalowanie w Słupsku dwóch gablot informacyjnych, w których całkowicie nieodpłatnie, umieszczaliśmy plakaty wydarzeń kulturalnych. Z naszych usług mógł skorzystać każdy pod warunkiem, że organizowana impreza nie miała nastawienia komercyjnego. Razem z gablotami stworzyliśmy stronę internetową, gdzie także promowaliśmy kulturę naszego miasta. 

Projekt, który w założeniu miał działać przez 6 miesięcy, działał przez 3 lata! W roku 2010 zdecydowaliśmy się przekształcić naszą nieformalną działalność w stowarzyszenie. Swój adres, a także wiernego partnera w działalności znaleźliśmy w Słupskim Ośrodku Kultury. 

Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny kontynuuje idee projektu Kulturalny Punkt Zapalny choć w zmienionej już formie. Dalej zajmujemy się nieodpłatną promocją słupskich wydarzeń kulturalnych choć staramy się teraz także sami organizować te wydarzenia i bezpośrednio zachęcać słupszczan do uczestnictwa w nich. 

Władze 

Zarząd stowarzyszenia Kulturalny Punkt Zapalny 
Przewodnicząca zarządu – Joanna Jusianiec 
Zastępczyni Przewodniczącej – Agata Pietruszewska 

Komisja Rewizyjna
Joanna Swornowska - Przewodnicząca komisji
Agnieszka Pienkos - Członkini komisji